Medial vägledning för personlig utveckling och problemlösning

Ibland behöver man en utomstående person som kan se situationen ur ett högre perspektiv.


Här finns ett medium i Göteborg (eller på distans, via mail)

Jag ger medial vägledning ur ett högre perspektiv, på en nivå som inte fråntar dig de erfarenheter som du är tänkt att genomleva och utvecklas av. Klicka här för att läsa mer om medialitet (öppnas i ny flik).


Medial vägledning

En medial vägledning börjar vanligtvis med att jag kopplar upp mig mot dina energier och tittar på din aktuella situation; jag ser hur du upplever livet och interagerar med omgivningen. När jag beskrivit vad jag ser öppnar jag mig för råd eller ledtrådar kring situationen eller den aktuella frågan. Enkelt beskrivet ställer jag in den mediala kikaren på att hitta en öppning som kan leda till en lösning.

Har du genomgått en jobbig fas brukar de andliga guiderna beskriva hur du har haft det sedan det började och fram till nuet, för att du ska förstå att du inte är ensam och att det finns en röd tråd att utgå från. Jag jobbar sedan med att hitta lösningar på din nuvarande situation eller hitta svar på det du frågar om.

Ibland är det svårt att se sina egna tanke- och beteendemönster. Kanske hamnar man i återkommande konflikter eller situationer utan att förstå varför. Det kan även kännas som om det finns något man inte är klar med, något som behöver bearbetas för att man ska kunna komma vidare. Kanske ångrar du ofta sådant som du gör i din vardag, eller vill lära dig mer om vad ditt inre jag egentligen vill. Och vågar du bejaka din intuition?

Om du vill jobba med din personliga utveckling och exempelvis ta dig ur en blockering, kan jag hjälpa dig att komma vidare i ditt fortsatta arbete med detta. Jag kan också se hur du kan utveckla dina relationer till andra, exempelvis i arbetslivet eller i en kärleksrelation. Liksom hjälpa dig att se hur du kan hjälpa ett barn att utvecklas harmoniskt och i samklang med sina unika behov.

Boka medial vägledning som levereras via mail

Läs om vad andra tycker
OK!

Via mail eller telefon

Du kan välja att nyttja mig som samtalspartner över telefon för att diskutera ett ämne eller en fråga (om det krävs en hel del tvåvägskommunikation), eller beställa medial vägledning via mail. En medial vägledning tar cirka en timme och fungerar lika bra på distans som vid ett personligt möte – det handlar ju inte om att ta intryck av en fysisk närvaro. Jag erbjuder främst vägledning via mail och har lagt upp två exempel på sådana. Fördelen med mail är att du kan läsa svaret i lugn och ro och även spara det att läsa igen längre fram. Det brukar annars vara lätt att glömma bort viktiga aspekter eller råd som man inte förstår eller ser betydelsen av förrän efter en tid.


Vägledning kontra spådomar

Här förklarar jag varför jag inte ger spådomar rakt av. Spådomar hoppas den på som genast vill veta när och hur hen kommer att möta den stora kärleken eller hur det går i en process där hen inte är delaktig och inte kan påverka utgången.

Vägledning ger jag när du befinner dig i en situation som du själv har makt att påverka eller för att hjälpa dig att hantera en situation på bästa sätt även om du inte kan kontrollera den helt. Exempelvis för personlig utveckling, livskvalitet, yrkesval eller byte av arbetsplats, relationer eller återkommande livsmönster. Jag presenterar en del av följderna av olika möjliga beslut, men berättar inte rakt av hur din framtid kommer att se ut (eftersom den påverkas av din fria vilja). Bara om det är mycket viktigt vilket väg du tar, säger jag rakt ut vilket alternativ som är bäst för dig. Du kan oftast ändå fatta beslut på egen hand när du har fått perspektiv på alternativen genom vägledningen.

Boka medial vägledning som levereras via mail

Boka samtalspartner (60 minuter)

Köp presentkort till någon du bryr dig om
OK!


Om medialitet
Feedback från kunder som fått vägledning av mig

Dela detta: