Påverkad av beroende eller dominerande person?

Du kanske inte tycker att du är styrd. Du försöker bara hjälpa till och visa hänsyn till personens behov. Och handlar ansvarsfullt, med tanke på eventuella följder. Du kanske lyder under en dominerande person. Någon som saknar förståelse eller intresse för din situation. En person som är beroende av att

Dela detta:
Fortsätt läsa