Påverkad av missbrukande eller dominerande person?

Vem styr färden?

Du kanske inte tycker att du är styrd.

Du försöker bara hjälpa till och visa hänsyn till personens behov. Och handlar ansvarsfullt, med tanke på eventuella följder.

Du kanske lyder under en dominerande person.

Någon som saknar förståelse eller intresse för din situation.

En person som är beroende av att du gör nästan allt på hans eller hennes sätt.

Jag har precis tagit fram en självstudiekurs (online) som ger deltagaren nycklar och vägledning för personlig utveckling. Övningarna ökar medvetenheten om det egna beteendet och invanda tankemönster. Det underlättar för deltagaren ta ett steg mot förändring.

Vill du hjälpa mig att få ihop en så bra kurs som möjligt? I så fall får du gärna bidra anonymt med kloka tankar kring ämnet, vanliga problem, lärorika erfarenheter eller vad du vill. Tack så jättemycket på förhand!

Jag välkomnar även tre pilotdeltagare som är uppriktigt intresserade av att genomgå kursen på egen hand gratis, i utbyte mot att kring den 5 juni (kan diskuteras) ge mig seriös feedback om hur de upplevde den. Tipsa gärna någon via privat meddelande, som du tror kan vara intresserad, om du inte är det själv. Tack på förhand. Klicka här för mer information.