Påverkad av beroende eller dominerande person?

Påverkad av beroende eller dominerande person?

Vem styr färden?

Du kanske inte tycker att du är styrd.

Du försöker bara hjälpa till och visa hänsyn till personens behov. Och handlar ansvarsfullt, med tanke på eventuella följder.

Du kanske lyder under en dominerande person.

Någon som saknar förståelse eller intresse för din situation.

En person som är beroende av att du gör nästan allt på hans eller hennes sätt.

Jag har tagit fram en självstudiekurs (online) som ger deltagaren nycklar och vägledning för personlig utveckling, vad gäller medberoende. Övningarna ökar medvetenheten om det egna beteendet och invanda tankemönster. Det underlättar för deltagaren ta ett steg mot förändring.

Dela detta:
Kommentarer är stängda.