Online-kurser med fokus på personlig utveckling

Jobba med din personliga utveckling och öva förmågan att skriva från hjärtat.

Kurserna ger dig verktyg för att inspireras till och inleda ett självständigt arbete för personlig utveckling. Det är dock du själv som ansvarar för din utveckling och ditt mående.

För varje avsnitt i respektive kurs behöver du:

  • Mellan 5 och 30 minuter i lugn och ro
  • Uppkoppling till Internet
  • Papper och penna eller dator med tangentbord.

Skuld och skam

Skuld och skam

För dig som dras med skuld eller skam och inte kan ändra på det som har hänt eller förmår ändra på det som pågår.

Du får nycklar och vägledning som hjälper dig att utvecklas personligen. Om du gör övningarna med inlevelse kan du jobba bort de värsta återkommande känslorna av skuld eller skam.


Sagt av deltagareIntresserad

En fin kurs utan prestationskrav på det skrivande hantverket. Det var skönt att göra övningarna. De bidrog till att jag gav mig tillfälle till att vid några tillfällen stanna upp, ta det lugnt och reflektera, likt vid meditativa övningar. Det är alltid skönt för sinnet att stilla sig.

Kursen lärde mig att reflektera på ett djupare och mer intuitivt plan kring samspelet mellan mig och andra människor.

Jag kände skillnad redan efter några övningar, det är ett jättebra upplägg.


Antal kursavsnitt

11


Pris

350 kr (inkl. moms)


Tillgång till övningarna

30 dagar

Beställ kursen Skuld och skam

(Du kommer till OrdKanalens separata webbplats med online-kurser. Sidan öppnas i en egen flik)


Medberoende (påverkad av beroende eller dominerande person)

Medberoende?

För dig som inte alltid orkar vara i beredskap och vill sluta tassa på tå.

Du kanske inte tycker att du är styrd. Du försöker bara hjälpa till och visa hänsyn till personens behov. Och handlar ansvarsfullt, med tanke på eventuella följder.

Du kanske lyder under en dominerande person som saknar förståelse eller intresse för din situation. En person som är beroende av att du gör nästan allt på hans eller hennes sätt.

Du får nycklar och vägledning som hjälper dig att utvecklas personligen. Om du gör övningarna med inlevelse ökar medvetenheten om ditt eget beteende och invanda tankemönster. Det underlättar steget till förändring.

Denna kurs har ännu inte fått någon feedback från deltagare.


Antal kursavsnitt

Cirka 15


Pris

350 kr (inkl. moms)


Tillgång till övningarna

30 dagar

Beställ kursen Medberoende

(Du kommer till OrdKanalens separata webbplats med online-kurser. Sidan öppnas i en egen flik)


Kärleksrelation

Blomma på väg att slå ut

För dig som har en kärleksrelation som du tror skulle behöva omvärderas, utvecklas eller avvecklas.

Det är lätt att bli hemmablind i en relation. Ibland kan det bli komplicerat och trassla till sig. Hur och var kan du hitta en öppning? Och hur mår ni tillsammans?

Du får nycklar och vägledning som hjälper dig att utvecklas personligen. Om du gör övningarna med inlevelse, kan du förhoppningsvis se er relation ur ett nytt perspektiv och hitta en röd tråd som hjälper dig att komma vidare.

Denna kurs har ännu inte fått någon feedback från deltagare.


Antal kursavsnitt

Cirka 13


Pris

350 kronor


Tillgång till övningarna

30 dagar

Beställ kursen Kärleksrelation

(Du kommer till OrdKanalens separata webbplats med online-kurser. Sidan öppnas i en egen flik)


Intresserad!Fler online-kurser kommer framöver.


Lördags-workshop i Göteborg

Du kan också delta i en workshop i Göteborg, när en lagom stor grupp har anmält intresse. Läs mer här (i nytt fönster): Skriv och utvecklas med stöd av medial vägledning.
 

Om du behöver komplettera:

Medial vägledning via mail

Istället för, eller utöver en kurs, kan du beställa en medial vägledning som levereras via mail. Du får då veta, ur ett högre perspektiv, vad som kan vara viktigt att fokusera på just nu när det gäller din personliga utveckling.

Vägledningen ges av mig, Eva-Lena Bjarneborg.


Mer information

Min mediala bakgrund och inriktning samt exempel på vägledning via mail (öppnas i egen flik).


Pris

500 kronor (inkl. moms)

Beställ medial vägledning levererad via mail

Dela detta: