Fluga med stora ögon

Om Insikt och OrdKanalen AB

Denna webbplats drivs av mig, Eva-Lena Bjarneborg, på OrdKanalen AB.

Här presenterar jag allt som rör medial vägledning och personlig utveckling i min verksamhet.

Jag arbetar även som skribentkonsult (teknisk skribent) och hjälper företag med att skriva instruktioner, manualer, utbildningsmaterial och andra texter. Se https://ordkanalen.com.

Personuppgifter som samlas in

Beställningar, omdömen, kommentar etc.

När du lämnar en kommentar på webbplatsen, sparas uppgifterna du anger tillsammans med din aktuella IP-adress och typ av webbläsare, i syfte att möjliggöra detektering av eventuella spammare.

En anonymiserad sträng kan skapas i WordPress, som denna webbplats är byggd på, om du anger en mailadress med din kommentar. Den kallas hash och används för att se om du har en profilbild hos tjänsten Gravatar (klicka här för att läsa deras integritetspolicy). När kommentaren har godkänts av mig, visas den offentligt tillsammans med din eventuella Gravatar-profilbild. Har du ingen sådan visas istället en slumpmässig tecknad figur.

Har du skickat in ett omdöme angående en bok eller tjänst, sparas dina uppgifter och omdömet i form av mail, citerat på denna webbplats och/eller Ordkanalen.com, samt i insticksmodulen för formuläret.

Din mailadress och i förekommande fall även postadress, namn och telefonnummer kan förekomma i mitt mailsystem om vi haft mailkontakt, eller om du beställt något och lagringstiden ännu inte har gått ut (se avsnitt ”Hur länge uppgifterna sparas”). Uppgifter om dig finns förstås också i fakturerings- och bokföringssystemet enligt gällande regler.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på webbplatsen, kan du i vissa fall välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer för att slippa fylla i dessa uppgifter på nytt när du skriver en kommentar. Uppgifterna sparas under ett års tid, om du inte rensar din dator på cookies.

Om du besöker inloggningssidan sätts en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar sådana. Den innehåller inga personuppgifter och försvinner när du stänger webbläsaren.

En statistikfunktion skapar en cookie i webbläsaren (om du valt att tillåta det) för att analysera trafiken till och från webbplatsen. Ingen tredje part delges informationen och du förblir anonym.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan eventuellt och i sällsynta fall innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.) från andra webbplatser. De kan i så fall eventuellt samla in uppgifter om dig och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll. De kan också spåra din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen där originalet finns.

Analyser

Din IP-adress undersöks av spamskyddet reCAPTCHA när du fyller i ett formulär, exempelvis när du lämnar en kommentar. Informationen är endast synlig för reCAPTCHA och en insticksmodul för datasäkerhet, som bland annat spärrar eventuella intrångsförsök.

Vilka jag delar dina data med

Dina uppgifter används endast i vår personliga kommunikation och i de system som krävs för att du ska kunna köpa och nyttja tjänsterna jag erbjuder (webbsidans formulär, mailprogram, fakturerings- och bokföringssystem). Jag delger inga andra parter dina uppgifter och du får inga reklamutskick från OrdKanalen.

Inkassogram anlitas och hanterar kunduppgifter i enlighet med GDPR vid eventuell utebliven betalning till OrdKanalen.

Hur länge uppgifterna sparas

Om du skriver en kommentar, sparas den tillsammans med dina metadata utan tidsgräns, för att jag ska kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Har du skickat in ett omdöme angående en bok eller tjänst, sparas dina uppgifter utan tidsgräns.

Mail med vägledningsfrågor och -svar raderas cirka en månad efter leverans, eller tidigare om så önskas, enligt beskrivning på beställningssidan.

När du beställt ett månadsbudskap kvarstår dina kontaktuppgifter i kundregistret för att underlätta förfarandet vid eventuella återkommande beställningar.

Om du deltar i undersökningen om svåra energistörningar (avdelningen Medialitet) och har fått en lista med frågor och samtidigt angett att du vill ha kontakt med andra drabbade, sparas din mailadress inför ett kommande medlemsforum. Ändrar du dig i efterhand och vill få din mailadress raderad, kan du via kontaktsidan begära att den ska tas bort. Om du anger att du vill vara anonym i undersökningen, sparas din mailadress däremot inte.

Dina rättigheter

Du kan via kontaktsidan begära att få se vilka uppgifter jag har om dig. Du kan be mig ta bort eventuella uppgifter som inte måste sparas på grund av säkerhetsmässiga, administrativa eller legala skäl.

Hur jag skyddar din information

Inga personliga uppgifter delges någon tredje part utöver vad jag specificerar ovan, om du inte aktivt angett att du vill ha kontakt med andra. Dataintrång förebyggs så långt det är möjligt med hjälp av ansvariga leverantörers system (såsom kundregistret i/och fakturerings- och bokföringssystemet) samt mellanliggande lösenord, antivirusskydd och brandvägg.

Dela detta: