Agneta Orlå

Person nummer två som besvarar personliga frågor i Insikts intervjuserie En av oss är Agneta Orlå i Göteborg.

Agneta har under många år jobbat aktivt med personlig utveckling, både för egen del och för att inspirera andra till ett mer harmoniskt liv. Hon är intresserad av hur människor kan reagera i olika situationer och nyfiken på hur vi bättre kan förstå oss själva och varandra.

Vad är viktigast att tänka på, tror du, när det gäller personlig utveckling?
–För mig är det väsentligt att förstå att personlig utveckling tar tid. Det kräver eget ansvar, disciplin, uthållighet och träning. Inga genvägar, inga quick-fix metoder imponerar på mig. Men med träning så erhålls färdigheter som bekant – och förr eller senare når vi målet!

Hur jobbar du med rädslor, och vad tror du människor överlag är rädda för?
–Det är hårddraget ”bara” att göra det man är rädd för, men att ta det lite i taget och inte ställa orealistiska krav på sig själv om man tidigare varit rädd, att man skall klara det genast. Tålamod och en sak i taget.
De flesta av oss har nog en djupt rotad rädsla för att inte vara okej nog, inte vara värd kärlek. Att träna självmedkänsla är sååååå viktigt som ”motmedel”. Och med en starkare självmedkänsla så fixar vi så kallade ”misstag” betydligt bättre – vi förstår till och med att de är oundvikliga och nödvändiga för oss.

Är det något särskilt som du tycker är extra svårt i den utmaning du antagit för att växa som människa?
–Förlåtelsen – både att förlåta mig själv och andra. Jag har legat i träning i många år, och jag ser att min offerroll har krympt allteftersom. Förstår vi vad verklig förlåtelse är – att ingen slump existerar och att vi hårddraget enbart kan möta konsekvensen av oss själva i de så kallade omständigheterna i våra liv – då blir det lättare att fixa tuffa utmaningar. Det är bara då vi förstår att inga yttre fiender existerar – och då är det lättare att hålla kraft, mod och livstillit. Förlåtelsearbete är bästa sortens stresshantering – vi befriar kroppen och själen ifrån ”gruff och morr” som tär så otroligt på vår energi och hälsa! Förlåtelsen är central i skuggarbetet som jag arbetar med och känner ett sådant driv i!

Vilken eller vilka av dina personliga insikter är du mest tacksam för att ha fått till dig?
–Insikten om att det finns en 100 %-ig logik i allt som sker och att orsak-verkan alltid är med i alla skeenden. Ingen slump alltså! Det betyder också att jag tagit till mig karma- och reinkarnationstanken eftersom jag genom den förstår att rättvisan alltid är med – men i ett betydligt längre perspektiv än enbart ett-liv-sperspektivet (där väldigt mycket kan verka orättvist!).

Har någon insikt varit extra tuff att acceptera innan den slog rot på djupet?
–Att jag skapar allt i mitt liv – även det mest utmanande. Men den tanken dök upp för 40 år sedan och jag har tränat en hel del på den livsinställningen sedan dess. Men då var det så mycket lättare att ikläda sig offerrollen, och skylla på andra eller ”omständigheter”.

Du har studerat flera gamla läror för att lära dig mer om människan och hennes omvärld. Vad har du inspirerats särskilt mycket av?
–Martinus kosmologi – som bl a är en andlig ”karta” över hur livet fungerar. Ett inspirerande och livsbefrämjande försvar för allt och allas sätt att vara och verka utifrån sin förmåga. En logisk, kärleksfull förklaring/beskrivning om att hantera livet med reinkarnationstanken som grund. Och astrologin såklart som kom på 70-talet. Drömarbetet inspirerar mig också mycket!

Du är astrolog sedan många år. Har det gett dig full förståelse för hur ditt liv har utvecklats på olika plan?
–Astrologin är en bra coach och livsvägledare som visar på de behov vi har som bör uttryckas för att vi skall känna oss hela och för att kunna göra alla våra sidor rättvisa. Även om jag noterar skeenden speglat av planeterna så orsakar planeterna ingenting. Det är vi individer som skapar våra liv och får konsekvenser utifrån det. Vårt skapande är det vi ser i våra karaktärshoroskop och det vi möter som skeenden i våra årshoroskop. Av denna anledning ogillar jag uttrycket att ”planeterna påverkar” – det understödjer endast en offerrollsmentalitet som jag inte är smickrad av! Ingen astrolog kan förutsäga allt i detalj. Individen har sin fria vilja och sin medvetenhet/moral – och den går inte att utläsa ur ett horoskop – som tur är! Ett exempel på det som kanske vid första anblicken kan verka underligt är att både förövaren och offret har samma energi inom sig. Då förstår vi än mer att vi själva möter det vi behöver för att ”se” oss själva och – om vi vill – göra förändringar som skapar balans för oss. Inte heller undgår man sorg och svårigheter ”bara” för att vi har tillgång till planetbanorna. Livet ger oss ständigt de läxor vi behöver.

För den som tror att soltecknet betecknar en personlighet, kan astrologi verka flummigt. För den som vill förstå det på djupet, kan det tvärtom verka avancerat eller abstrakt. Och skeptiken frågar sig hur det skulle kunna vara möjligt att påverkas av planeternas positioner. Är det möjligt i sig, att ge svar på detta?
–Jag har full förståelse för att tron på att planeterna speglar våra karaktärer och psykiska behov låter helt befängd! Men om man kan ta till sig tron på det personliga ansvaret, dvs att jag får 100 %-iga konsekvenser för mitt eget skapande, mitt eget handlande, min egen moral/empati – eller brist på moral/empati … – att det handlar om ansvar – då tror jag att astrologin kan verka mer begriplig. Då blir den betydligt tuffare och hör inte längre hemma i facket ”passiva spådomskonster”. Då inser man att horoskopet är en karta över vårt psyke och samtidigt något som också talar till oss, har ett budskap att förmedla och visar oss vägen ur svårigheter, motgångar och motsättningar inom oss. Tycho Brahe sade på 1500-talet ”Planeterna är Guds sätt att tala till människorna” – och det citatet håller fortfarande!

Tusen tack för att jag fick intervjua dig!

Besök gärna Agnetas hemsida: http://www.agnetaorla.se

Samlingssidan för intervjuserien En av oss

Dela detta: