Är du snäll?

Är du snäll?

Hur går dina tankar om snällhet?

När någon är snäll, uppfyller personen ofta ett eget behov. Inget fel med det, men är det genuin snällhet?

När man är snäll mot andra ska man även vara snäll mot sig själv. Kanske går det inte att gynna båda parter samtidigt, men det bör finnas en balans under tid.

Man är inte snällare än vad man är mot den man är minst snäll mot, oavsett om detta är en själv eller någon annan.

Kanske är det bra att tänka på att vi alla har samma mänskliga värde?

Äkta snällhet gör att det känns gott i hjärtat av kärlek till den man är snäll mot.

Äkta snällhet känns inte som stolthet. Inte heller som något stort och bra som man kan tänka sig ur ett yttre perspektiv.

Genuin snällhet kopplar jag inte till förmågan att stilla den bekräftelse man kan tänkas vilja ha från andra människor eller sig själv.

Inre föreställningar kan handla om att inte vilja vara för egoistisk och hård, eller för mjuk och generös, beroende på vilken bubbla man väljer att leva i.

Vem tror man att man är, och vad vill man göra om sig till? Och varför vill man göra om sig?

Att vara mjuk är förresten en sak. Generositet en annan.

Genuin snällhet kopplar jag till medmänsklighet, kärlek och empati.

Är du snäll?

Det är svårt för “mottagaren” att se varför en person är snäll. Att visa tacksamhet gör dock alltid gott.

Detta var mina tankar kring snällhet.

Hur tänker du?

Dela detta:

Corona-oro

Fri att flyga

I dessa tider dras många med konstant oro på grund av corona-viruset. Hur ska det gå med ekonomin? Är vi på väg in i en depression? Ska vi drabbas personligen?

Jag drog ett par Osho Zen Tarot-kort, med frågan om vad som är bra för oss svenskar att fokusera på under kommande vecka.

Det första jag fick upp var Fullbordan. Det andra var Förståelse.

Enligt Osho Zen innebär detta:

Att inte säga allt ger en möjlighet för lyssnaren att själv fullborda det sagda. Alla svar är ofullständiga. På det här sättet kommer de som intellektuellt försöker att förstå zen att misslyckas. Det är inte ett svar på frågorna, utan mer än ett svar.

Vadhelst som har upptagit din tid och din energi, har nu kommit till ett slut. I avslutandet kan du ge plats för något nytt att påbörjas.

Du är ute ur fängelset, ute ur buren; sprid ut dina vingar och hela himlen är din. På den inre himlen, i den inre världen, har friheten det högsta värdet, allt annat är mindre värt. Gallret var en synvilla.

Sprid ut dina vingar och var fri.

https://www.osho.com/mobile/zen-tarot

Dela detta: